Часто запитувані запитання – Баришівський вісник

Куди подається заява про прийняття спадщини?

Така заява має бути подана до державної нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини рухомого майна. При цьому, необхідно мати на увазі, що спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою, а часом відкриття спадщини є день смерті особи або

день, з якого вона оголошується померлою.

В який строк має подаватись заява про прийняття спадщини?

Заява про прийняття спадщини подається в шестимісячний строк з часу відкриття спадщини. Що робити спадкоємцям, які пропустили строк для подання заяви про прийняття спадщини?Спадкоємці, які пропустили строк для прийняття спадщини, можуть за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину, подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини за місцем відкриття спадщини. Такі заяви спадкоємців мають бути викладені у письмовій формі і подані нотаріусу до видачі свідоцтва про право на спадщину.

Справжність підписів спадкоємців на заяві має бути засвідчена у встановленому порядку (нотаріально). У разі відсутності такої згоди за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

В які строки видається особі свідоцтво про право на спадщину?

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, ніяким строком не обмежена.

Які документи має подати особа нотаріусу для того, щоб отримати свідоцтво про право на спадщину за законом?

Свідоцтво про право на спадщину за законом видається за заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому цивільним законодавством. Крім заяви особа повинна подати нотаріусу: 1)документи, які підтверджують факт смерті особи після якої відкрилась спадщина, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину; 2) докази родинних та інших відносин спадкоємців зі Спадкодавцем; 3) документи, що підтверджують, що спадкове майно дійсно

належало спадкодавцю.

Які особливості отримання свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації?

Для отримання свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, особа надає нотаріусу, крім інших документів, право встановлювальні документи про належність цього майна спадкодавцеві.
 

Чи може особа відмовитись від спадщини?

Спадкоємці мають право на відмову від прийняття спадщини,тобто спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, встановленого для прийняття спадщини. Заява про відмову від прийняття спадщини також подається до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття.

В якому розмірі справляється держмито за видачу свідоцтва про право на спадщину?За видачу свідоцтва про право на спадщину державне мито справляється у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 грн).

Хто має право скласти заповіт?

Заповіт укладається лише від імені фізичної особи, яка досягла повної дієздатності. Право на заповіт особа здійснює особисто. Вчинення заповіту через представника не допускається.

Хто має право бути спадкоємцем за заповітом?

Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин.

Іншими учасниками цивільних відносин є юридичні особи (підприємства, установи, організації), держава, територіальні громади, тощо.

Хто має право на обов‘язкову частку у спадщині незалежно від змісту заповіту?

Право на обов‘язкову частку у спадщині мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки. Вони спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом(обов’язкова частка). Розмір обов’язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення. До обов’язкової частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка має право на обов’язкову частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця. Будь-які

обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов’язкову частку.

Як можна скасувати або змінити раніше посвідчений заповіт?

Для того, щоб скасувати чи змінити заповіт особа подає нотаріусу заяву про скасування чи зміну заповіту. Справжність підпису на заяві про скасування або зміну заповіту має бути нотаріально засвідчена. Змінюючи або скасовуючи складений секретний заповіт, заповідач має подати нотаріусу паспорт або інший документ, що посвідчує її особу та довідку про податковий  номер.

У разі скасування секретного заповіту за заявою заповідача нотаріус повинен повернути йому підписаний конверт із старим заповітом. Справжність підпису заповідача на заяві про скасування секретного заповіту має бути нотаріально засвідчена.

Що зробити для того, щоб нотаріус засвідчив вірність копії документа, вірність якої можна засвідчувати?

Щоб засвідчити вірність копії того чи іншого документа (диплома про освіту, тощо), вірність копій яких засвідчити можна, особа, яка має таке бажання, повинна звернутися до будь-якої нотаріальної контори з відповідним проханням.

Що потрібно для того, щоб посвідчити у нотаріуса довіреність?

Для посвідчення довіреності особа, що хоче її видати, насамперед має надати нотаріусу документ, що посвідчує її особу та довідку про податковий номер. Крім того, їй необхідно мати інформацію про особу, якій вона хоче видати довіреність.

Чи може особа скасувати довіреність або передоручення?

Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної, може у будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Для цього їй потрібно звернутись до відповідної нотаріальної контори з заявою про скасування довіреності або передоручення.

Які документи має надати особа нотаріусу для посвідчення договору купівлі6продажу або дарування будинку (квартири)?

При нотаріальному посвідченні договорів про відчуження житлового будинку, а також іншого нерухомого майна, що підлягає реєстрації, нотаріусу, крім інших загальних документів, подаються документи, які підтверджують право власності (довірчої власності) на вказане майно, та, у передбачених законодавством випадках, документи, що підтверджують державну реєстрацію прав на це майно в осіб, які його відчужують.

Баришівська РДНК за матеріалами сайту Головного територіального управління юстиції

у м. Києві